Chú Phan Văn Kính

Sản phẩm của Tuấn Nguyễn rất tốt, để tiết kiệm tôi đã mua tủ lạnh cũ ở đây và thật sự rất uy tín và chất lượng, lần sau tôi sẽ tiếp tục ủng hộ

0905.966.805 0905966805 LiênHệ