Phùng Thanh Quân

Bình nóng lạnh nhà tôi không hoạt động, để tìm một đơn vị sửa chữa tại Đà Nẵng này thatah là khó khăn, cũng may mắn là biết đến Tuấn Nguyễn. Dịch vụ sửa chữa rất chất lượng và nhanh chóng, đến nay máy vẫn hoạt động ổn định chưa thấy lỗi lầm gì. Lần sau có hư gì tôi sẽ lại liên hệ Tuấn Nguyễn

0905.966.805 0905966805 LiênHệ